Tegninger

Før kommunen kan tage stilling til dine byggeplaner og udstede enten en byggetilladelse eller acceptere din anmeldelse af et byggeprojekt, skal sagen præsenteres i tegninger.
Du skal normalt fremlægge en situationsplan, en grundplan, et tværsnit og en facadetegning.

Situationsplanen
Er normalt i størrelsesforholdet 1:500. Planen skal vise både de nuværende og de påtænkte bygninger på grunden, så det tydeligt fremgår, at afstande til skel og byggelinjer er overholdt. Hvor store disse afstande skal være, fremgår af bygningsreglementet, byplanvedtægter eller lokalplaner.

Grundplanen
Skal vise dit byggeprojekt set ovenfra, og størrelsesforholdet kan være 1:50, eller i målforhold 1:100.
Husk at alle mål på byggeriet skal skrives på tegningen.

Tværsnittet
Skal vise dit byggeprojekt set som et snit lodret og på tværs igennem nybygningen, så man tydeligt kan se bygningens højde både indvendig. og udvendig, samt hvilke materialer og dimensioner det er udført af. Målforhold i 1:50 eller 1:20.

Facadetegninger
Skal vise dit byggeprojekt set udefra, så man tydeligt kan se vinduer, døre og tag. terrænforløb, m.m.

Flere detaljer
Der skal også udfærdiges en tegning, som viser kloak- og afløbsforholdene på din grund, hvis der skal udføres afløbsarbejde. Desuden kan det være nødvendigt med et antal detailtegninger, som viser de mere komplicerede elementer i byggeriet.

Tegninger, planer m.v.
Der findes et bygningsarkiv med tegninger og dokumenter over alle ejendomme i kommunen. Det er muligt at få kopier i Teknisk Forvaltning ved personlig henvendelse.
Kommuneplanen, Lokalplaner og byplanvedtægter kan fås i Teknisk Forvaltning

Energiramme/Varmetabsramme
En beregningen af bygningens energibehov for at vise at bygningen opfylder kravene i BR 15.
Krav til tegningerne
Tegninger skal altid udføres, så det er muligt at se, om byggeriet overholder lovgivningen. Ellers stilles der ikke særlige krav til tegningernes udformning. Du kan hente inspiration og hjælp i bygge- og boliglitteratur, som du fx kan finde på biblioteket eller i brochurer fra forskellige byggefirmaer. Du kan også hente råd og vejledning hos kommunens byggesagkyndige.
Du må gerne selv udføre dem, men til mere kompliceret byggeri anbefales det at benytte professionel hjælp. F.eks. Høgstrup ApS.