Energi rådgiver og tilsyn

Vi tilbyder energioptimering af boligen og erhvervsejendomme.

Kortlægningsydelse: Omfatter en beskrivelse af boligens energibesparelsesmuligheder, der kan udføres i forbindelse med de eventuelle andre renoveringsønsker, som boligejeren har. Boligejeren får herefter en plan for energirenoveringen, en beregning af mulige energibesparelser og betydningen af besparelserne for boligejerens økonomi. Disse oplysninger vil desuden indgå i et dokument, som vi udformer på basis af kortlægningen af bygningen. Dette dokument synliggør betydningen af energiforbedringer for boligejerens samlede boligøkonomi. Hensigten er, at boligejeren kan tage det med til sin bank eller realkreditinstitut som et værdifuldt input til vurderinger omkring långivning.

Byggeledelsesydelse: Indeholder projektering, tilbudsindhentning, fagligt tilsyn og afleveringsforretning efter gennemført renovering.

Priser fra 3.985kr. ring eller skriv for nærmere tilbud.